fbpx

Progressiva Glasögon

Progressiva glasögon ger progressiv styrka och oändligt föränderlig skarp syn på alla avstånd. De kan alltså korrigera synfel på både långt och kort avstånd samtidigt. Det finns ingen synlig kant i glaset och ändringarna i styrkan syns inte på utsidan vilket gör att progressiva glas även har en utseendemässig fördel.

 

Vi tar fram ditt ögats biometriska värde

Genom att kombinera vår DNEyeScanner med Rodenstocks patenterade teknik kan vi få fram varje ögas biometriska värden. Utifrån detta beräknas glaset och vi får ett individuellt glas som är optimalt anpassat till varje enskild person.

De bästa glasen har breda synfält som är optimerade för din livsstil, kort invänjningstid, ingen gungeffekt, 100% UV-skydd samt oändligt skarp syn på nära och långt håll samt på mellanavstånd.

Det finns progressiva glas i olika prislägen och vi har valt att sälja glas som vi tycker är bäst i de olika prisgrupperna.

Från ungefär 40 års ålder kan vi börja drabbas av så kallad ålderssynthet. Det innebär att vi får svårt att ställa om fokus mellan långt och nära håll. För att då slippa byta glasögon när du ska se på långt respektive kort håll kan progressiva glasögon vara en fördel. Glasen har då en styrka i övre delen och en annan i undre delen. Mellan dessa finns en övergångsdel.

De allra flesta bågar går att använda till progressiva glas. De progressiva glasen görs idag tunna och smidiga oavsett vilken båge de ska sitta i. Såväl plast som metall fungerar bra. Det är en fördel om glasögonen har en normal höjd. Det går att sätta progressiva glas även i bågar med låg höjd, då med en kortare skillnad mellan avstånd och läs. Eftersom de flesta upplever det bekvämast med progressiva glas i bågar med normalhöjd rekommenderar vi dock det.

Behovet av glasögon är mycket individuellt. Det är inte bara synen som är avgörande utan hänsyn behöver även tas så att begränsningar i glasen inte gör att du sitter långa stunder i en ansträngande position. Den som läser mycket kan t.ex. uppskatta ett par läsglasögon som komplement för längre stunder med en bok.nehåll

Priset för progressiva glasögon varierar. Faktorer som inverkar på priset är glaskvalitet, behandlingar, styrkor och vilken båge du väljer. Diskutera gärna med din optiker så kan vi ge dig tips, råd och mer information.

Det krävs en viss tillvänjning när du börjar använda progressiva glas. Utvecklingen har dock gått framåt, så även om det krävs en viss anpassning när du börjar använda progressiva glasögon, är den idag betydligt mindre än vad den var förr. Det är mycket ovanligt att en person inte överhuvudtaget kan vänja sig vid de moderna progressiva glasen.